Uttervägen 6     802 64 Gävle

     Telefon:  026-61 00 52     

Exempel på arbeten:

♦   Standardinstallation av parabol

♦   Inställning/justering av befintlig parabol

♦   Reparation av TV
     Typexempel på kostnad (inklusive undersökning):
            LCD   1.000 kr + materialkostnad
            "TjockTV"   800 kr inkl. materialkostnad